Image of Ikimetsä large card<br />| Ikimetsä -maksikortti

Ikimetsä large card
| Ikimetsä -maksikortti

4.00

Ikimetsä (Old-growth forest) large card
Size: 14,8×21cm (5.8 x 8.3 inch)

Each card saves 2 square meters of old-growth forest in Mustakorpi, Nousiainen, Finland. Made in collaboration with Finnish Natural Heritage Foundation, a non-governmental organization that promotes protection of old growth forests. The foundation has been active since its establishment in 1995, purchasing old untouched forests with donation funds and applying for a permanent protection for them according to the Nature Conservation Act.

Printed with professional pride on 300 g/m² 100% recycled paper in Kaarina, Finland.

We ship worldwide.

---

Ikimetsä maksikortti
Koko: 14,8×21cm (A5)

Jokaisesta myydystä kortista lahjoitetaan Luonnonperintösäätiölle summa, joka suojelee kaksi neliömetriä Mustakorven vanhaa metsää Nousiaisissa.

Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Säätiö on perustettu 1995 ja sen omistamien ikimetsäalueiden pinta-ala on 1568 hehtaaria.

Säätiön suojelualueille haetaan luonnonsuojelulain mukainen rauhoituspäätös. Jokamiehenoikeuksista suojelualueilla on sallittu marjojen ja ruokasienten poimiminen. Kiellettyä pääsääntöisesti on kasvien tai kasvinosien ottaminen, eläinten häirintä, maaperän vahingoittaminen, leiriytyminen ja moottoriajoneuvoilla ajaminen.

Painettu ammattiylpeydellä 300-grammaiselle 100% kierrätetylle paperille Kaarinassa.

Sold Out